Utstillingen
Roperten har lenge vært et tydelig symbol på aktivisme og frivillig arbeid for et bedre samfunn – når vi går sammen om å heve stemmen, er det større sjanse for at vi blir hørt. Klimabrølets Brølofon lar oss alle brøle for miljøet – i fire år i strekk.

Norsk musikkliv

Meny

Fela

Double-click to select video

Musikk handler om både mestring, tilhørighet og frihet til å uttrykke seg. Takket være de utrettelige frivillige som vier livet sitt til lidenskapen, får unge og eldre over hele landet mulighet til å delta – så enda flere kan få tilgang til kraften som bor i musikken.

I snart 15 år har Berit Cardas jobbet for at flere barn skal få oppleve musikklidenskapen.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

1800 ansatte
3500 frivillige
12 ulike stiftelser i 40 norske byer og steder
2000 bedriftsansatte engasjert i vårt arbeid gjennom næringslivssamarbeid
Visjon
Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Kirkens Bymisjon

Stiftet:
1855

Nettside:
kirkensbymisjon.no

Fakta

De fleste små musikanter får sine første store musikkopplevelser gjennom korps, strykeorkester, kor eller dans. I kulissene står ildsjelene som dirigerer, organiserer og bærer stoler. For dem er det ofte den brennende lidenskapen for musikk som er drivkraften.

Berit Cardas har i snart 15 år jobbet for at flere barn skal få tilgang til nettopp disse øyeblikkene, så den samme gnisten kan bli tent hos dem. Aller først må hun få elevene sine til å tørre å synge.

Hva skjer når 180 fjerdeklassinger entrer scenen med landets fremste musikere i Oslo Konserthus? Prosjektet Gåsehud er et av utallige frivillige initiativ som bidrar til å gjøre musikk til en inkluderende arena for unge og eldre over hele landet.

Musikalsk mestring gir minner for livet

Frivillig korundervisning med norske fjerdeklassinger

Selv har Berit jobbet som musiker i over 30 år. Som bratsjist og en fjerdedel av VertavoKvartetten har hun både vunnet Spellemannpris og opptrådt med store artister som a-ha og Anne Grete Preus. 

Siden 2011 har Berit også jobbet med litt mindre artister på norske barneskoler. Gjennom det frivillige initiativet Gåsehud instruerer og dirigerer hun i dag fjerdeklasser fra ulike by- og landsdeler, der målet er en samlet korkonsert på en av landets flotteste musikkscener.

– Det startet med at jeg ville laget et kor av skolebarn, så de skulle få oppleve å synge klassisk musikk foran et publikum. Første skole ut var Slattum i Nittedal. Tilfeldigvis satt Arve Tellefsen i salen under den første konserten, så jeg fikk en forespørsel om å gjøre det samme igjen for Oslo Kammermusikkfestival.

Dermed ble Kringkastingsorkesteret med på laget, og sammen med et nytt sett elever fra Oslo holdt de den avsluttende konserten på Hovedscenen i Operaen. Senere har også elever fra Bergen og Øvre Eiker fått delta.

Performing arts, Smile, Shorts, Entertainment, Happy
Facial expression, Joint, Hand, Shoulder, Mouth, Smile, Sleeve, Happy, Gesture, Finger
Performing arts, Social group, Outerwear, Human, Coat, Music, Entertainment, Community

Dansefest i Bygdelagssamskipnaden Foto: Beate Haugtrø

– Mange kan gå hele livet uten å få applaus

I 2023 er det Oslo Konserthus og Oslo Filharmoniske Orkester som står klare til å ta imot elevene og gi dem en opplevelse for livet. Selv om de færreste får oppleve et så stort musikalsk øyeblikk som elevene til Berit, tror hun det å tørre å ta steget opp på en scene er viktig.

Korene til Berit består ofte av elever som er vant til mye oppmerksomhet, og som blir tatt ut av undervisningen når det koker litt. Når de synger, står de derimot helt alene midt i koret, helt uten assistenter. Da er det fellesskapet og det å synge sammen som får fullt fokus. Og det går alltid bra, forteller Berit.

– Flere føler kanskje at det er flaut å stå fram og synge høyt i starten. Til slutt er det motsatt. Da er det flaut å ikke bidra. Det krever at vi kommer oss opp på et visst nivå, der det føles trygt å virkelig synge av full hals.

– Etter at den siste tonen har lagt seg, får alle i koret like stor applaus. Mange unge kan gå hele livet uten å få applaus for det de gjør. Det gjør noe med mestringsfølelsen og troen på deg selv. Ikke minst gir det inspirasjon.

Det første møtet med klassisk musikk

For de fleste av elevene er koret deres første møte med klassisk musikk. For mange er det også deres første møte med sang. Likevel legges lista på ingen måter lavt. Hver konsert øver barna inn Hallelujakoret av Händel og Slavekoret av Verdi. Resten av programmet velges ut fra konsert til konsert. 

– I 2023 åpner konserten med første sats av Beethovens femte symfoni – den må du kunne når du er ti år! Én ting er at du når fram til 180 barn, men du når også ut til familiene deres. Mange av dem har heller aldri hørt et symfoniorkester med kor fremføre klassisk musikk.

Musical instrument accessory, Music stand, Violin family, Musician, Chair, Entertainment

Havleik 2022 på Færøyene Foto: Runhild Heggem

– Frivillighet handler om å la flere oppleve kraften i musikken

– For meg handler frivillighet om å strekke seg litt lenger og å ofre mer enn bare det som er nødvendig. Gåsehud handler også om å videreformidle håndverk og tradisjon. Kanskje enda viktigere handler det om verdien av å mestre noe, og å åpne dører så flere kan oppleve kraften som bor i musikken.

Når konserten er over, er stemningen enorm – og elevene har som regel fått seg både en opplevelse og en venn for livet.

– Følelsen av å være ferdig med å dirigere fire konserter, og høre 180 barn rope «Berit! Berit! Berit!» – det er helt fantastisk. Så selv om vi kanskje har noen krangler underveis, er vi bestevenner til slutt.

Font

Kirkens bymisjon er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap.

Foto: Torstein Ihle - Kirkens Bymisjon

– Norgeshistoriens største klimamarkering


Klimabrølet i 2019

De ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Du må ikke være kristen for å jobbe eller engasjere deg i Kirkens bymisjons arbeid.

Foto: Torstein Ihle - Kirkens Bymisjon
– Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen, forteller Kjersti Elshøy som har vært frivillig i Kirkens Bymisjon over flere år.

De ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Du må ikke være kristen for å jobbe eller engasjere deg i Kirkens bymisjons arbeid.


Under pandemien deles det ut vafler og informasjon om koronaretningslinjer på ulike språk som et av flere nærmiljøaktiviteter i bydel Stovner i Oslo. Andre eksempler på nærmiljøaktiviteter er språkkafé, besøkstjeneste og følgetjeneste – som følger f.eks. eldre mennesker som er usikre på å dra alene til lege og sykehus.

Foto: Torstein Ihle - Kirkens Bymisjon

– Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen.

LES FLERE HISTORIER

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.