Utstillingen

En enkel babybody ble løsningen på et vanskelig samfunnsproblem – inni en strålende sol fikk nybakte foreldre livsviktig informasjon.

Landsforeningen uventet barnedød

Meny

Babybodyen

– Siden 1999 har vi delt ut 900 000 babybodyer, og nesten 40 årlige tilfeller av krybbedød er nå redusert til færre enn ti, sier Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød.

Det grunnleggerne selv hadde opplevd skulle så få som mulig måtte gjennomgå. Det var mye av drivkraften da Landsforeningen uventet barnedød ble stiftet. Deres arbeid med å snu 70- og 80-tallets dystre statistikk over tilfeller av krybbedød, kan vi neppe takke dem nok for.

Forskning redder liv – om den når ut til folket:

Denne siden opp

I 1989 døde 145 spedbarn i Norge. Utover 70- og 80-tallet ble det registrert stadig flere tilfeller av krybbedød, både globalt og her hjemme. Landsforeningen uventet barnedød var opprinnelig en forening til støtte for foreldre som måtte gjennomgå det utenkelige. Én lys idé skulle både forandre organisasjonen, og bidra til å snu trenden.


– Det var en mor, et medlem i LUB, som selv hadde mistet et barn i krybbedød som kom på ideen, sier Trine Giving Kalstad, fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød.


– I 1998 så hun en T-skjorte med påskriften «This side up». Hun utbrøt spontant at vi måtte lage en glad og positiv babybody med «Denne siden opp» skrevet på brystet, som kunne deles ut til nybakte foreldre, forteller Kalstad.


LUB
- Landsforeningen uventet barnedød støtter og hjelper de som har mistet et lite barn. De tilbyr sorgstøtte og fellesskap med andre etterlatte og er et viktig supplement til hjelpeapparatet.

- Forskning og forebygging står sentralt.

- LUB samarbeider kontinuerlig med forskninigsmiljøet, bevilger penger gjennom sitt eget forskningsfond, og ikke minst bidrar de til å spre informasjon om relevant forskning.

Foreningen ble stiftet i 1985 av foreldre som selv hadde mistet barn i krybbedød.

Nettside:
lub.no

Fakta

Babybodyen – en livsviktig forskningsformidler

– en livsviktig forskningsformidler

Babybodyen  

Den vanskelige samtalen

Tidlig på 90-tallet viste forskning at svært mange tilfeller av krybbedød kunne unngås. En stor andel av dødsfallene skyldtes nemlig at foreldre ble rådet til å legge spedbarn på magen når de skulle sove. I forskningsmiljøer visste man altså at dette var feil, men informasjonen viste seg å være vanskelig å spre. Det ble igangsatt en storstilt informasjonskampanje for å nå ut til nybakte foreldre. Motstanden var større enn forventet.


– Mange vegret seg for å snakke med nybakte foreldre om krybbedød. Andre igjen lot seg ikke overbevise om at spedbarn burde sove på ryggen. Myten om at de kunne dø av gulp og oppkast var seiglivet.


I løpet av kampanjens første år ble antallet krybbedødstilfeller likevel kraftig redusert. Så stagnerte den positive utviklingen – helt til babybodyen så dagens lys.


Vitenskap og effektiv kommunikasjon

Landsforeningen uventet barnedød så tidlig at allmenheten hele tiden lå et stykke bak forskningen på feltet. Derfor har det lenge vært et hovedpoeng for dem å holde seg oppdatert, og kommunisere forskning til befolkningen på en effektiv måte.


– Under «Denne siden opp»-kampanjen, og i tiden etterpå har vi hele veien fokusert på å være oppdaterte når vi gir forebyggende råd. Vi følger med på forskning, bevilger penger til relevant forskning gjennom forskningsfondet vårt, deltar på relevante konferanser og diskuterer jevnlig med vårt medisinske fagråd, sier Kalstad.


Babybodyen viste seg å være et ekstremt effektivt kommunikasjonsgrep. Den gjorde det mulig å spre informasjonen raskt og effektivt, i et format som verken var avskrekkende eller vanskelig å forstå.

– Babybodyen er et eksempel på frivillig sektors bidrag til forskning som har gitt store og viktige resultater.


I 1999 ble det produsert 60 000 babybodyer som ble levert med en informativ flyer, noe som gjorde et vanskelig tema litt lettere å snakke om. Kampanjen har også ført til helt håndfaste, livsviktige resultater.


– Siden oppstart i 1999 har det blitt delt ut 900 000 babybodyer, og tallenes tale er klar: 30-40 årlige tilfeller av krybbedød ved kampanjens start ble redusert til 15-20 i årene etter oppstart. I dag ser vi færre enn ti tilfeller av krybbedød i Norge hvert år, avslutter Kalstad.


Interior design, Photograph, Organ, Table, Smile, Tableware, Interaction, Art

Frivillige i Landsforeningen uventet barnedød jobber for å spre forebyggende livsviktig informasjon og være en god støtte for de som har opplevd det utenkelige.

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.