Utstillingen
«Joda, det er denne veien!» Vi kjenner den alle sammen. Den røde T-en er symbolet på friluft og naturopplevelser i Norge. Bak de utallige røde T-ene på norske stier, røyser og topper, ligger det stødige dugnadsarbeidet gjort av turglade frivillige med rødmaling i sekken.

Den røde T-en

– har vist vei på norske stier siden 1868

Den Norske Turistforening

Amy Mir ble naturfrelst da hun ble med på sin første DNT-tur som 17-åring. Se filmen og hør henne fortelle om opplevelsen og hvorfor hun er turleder i DNT i dag.

På vardedugnadene restaureres gamle varder, eller nye varder bygges og markeres med røde T-er. Kratt ryddes, det settes opp stolper og skilt, og gangbaner legges over myrer. Slik blir norske fjell og vidder gjort tryggere og lettere tilgjengelige for en usedvanlig turglad befolkning. 20 000 kilometer med stier er merket, og det har blitt tilrettelagt for utallige naturopplevelser. Hvor mange som har fått gnisten sin tent av DNT finnes det dessverre ingen tall på.


En av de som fikk livet sitt forandret av DNT er Amy Mir. Hun er født og oppvokst i Norge, men har røtter i Pakistan, hun følte seg tidligere mer knyttet til Bollywood-filmer enn til Kvikk Lunsj, polvotter og røde T-er. Det skulle forandre seg da hun ble med på en dugnadstur som tømrer.
DNT har vist veien for utallige turentusiaster fra Norge og utlandet gjennom 153 år, og har over 300 000 medlemmer. I 2019 la de ned til sammen 844 668 dugnadstimer – mange av dem på såkalte vardedugnader, der de blant annet vedlikeholder rutenettene, som markeres av de umiskjennelige røde T-ene.

T-tid med Den Norske Turistforening


Den Norske Turistforening (DNT)

Opprettet:
DNT ble opprettet i 1868, av konsul Thomas Johannesen Heftye og kaptein Hans Hagerup Krag.


Nettside:
dnt.noFakta

DNT
De har over 300 000 medlemmer.

Medlemsforeningene eier mer enn 500 turisthytter over hele landet, som medlemmene kan bruke.


I 2019 alene la DNT-medlemmene ned 844 668 dugnadstimer.


DNT har 20 000 kilometer med merkede sommerruter over hele landet – markert med den røde T-en.

– Jeg husker veldig godt den første lange turen med turistforeningen, og at jeg så opp til turlederen, som lærte meg de viktigste tingene man må kunne når man er på tur. Da fikk jeg også lyst til å bli turleder.


Nå har Amy vært frivillig i DNT i seks år, og utdanner selv nye turledere. Det er en reise som har påvirket henne på mange måter, samtidig som hun har smittet andre med sin turglede og kjærlighet til naturen.
Frivillighet i DNT kan være alt fra å lede turer medlemmene kan melde seg på, til vardedugnader, der de blant annet vedlikeholder turrutene.

Font

Amy har vært frivillig i DNT i seks år, og er glad for å kunne dele turglede og kjærlighet til naturen.

Medlemsforeningene eier mer enn 500 turisthytter over hele landet, som medlemmene kan bruke.

på tur


Bli med ut

DNT har 20 000 kilometer med merkede sommerruter over hele landet – markert med den røde T-en.

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.