Utstillingen
Dette munnbindet har vært viktig på mer enn én måte. I tillegg til å beskytte mot smitte har det har satt i gang samtaler, begynt vennskap og brutt språkbarrierer. Det har bygget broer mellom mennesker fra vidt forskjellige bakgrunner og kulturer, og for en gruppe innvandrerkvinner har det gjort veien inn i samfunnet vårt litt enklere.

– sydd for hånd som en del av arbeidstreningskurset Søm med mening

Munnbindet

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Se filmen om hvordan frivillige og innvandrerkvinner samlet seg for å bygge broer, vennskap og tilhørighet – gjennom håndsydde munnbind og flerspråklig informasjon om koronapandemien.

Munnbindet som bygget broer


Brobyggerne og Søm med mening

Under pandemien lanserte organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk prosjektet Brobyggerne og Søm med mening. Der fikk kvinner med minoritetsbakgrunn tilbud om kurs i ulike temaer, som helse, arbeidstrening og jobbsøking. I tillegg viste det seg å bli en velkommen arena for sosialisering gjennom en tid der mange av dem ellers ville hatt lite kontakt med andre enn en eventuell familie.


De gjorde det beste ut av en vanskelig situasjon, og sydde munnbind som de solgte på Youngstorget. Samtidig som de solgte munnbind, spredte de informasjon om helsemyndighetenes retningslinjer, både til forbipasserende som kjøpte munnbind på Youngstorget, og til innvandrergrupper som ellers har vært vanskelige for helsemyndighetene å nå ut til.

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Opprettet:
2009

Nettside:
linorg.noFakta

Hva
En interessepolitisk ressursorganisasjon for flerkulturelle minoriteter i Norge.
Mål
Målet vårt er å bidra til å inkludere flerkulturelle borgere i det norske samfunnet gjennom tilrettelagte kurs, personlig veiledning, aktiviteter og dynamiske prosjekter.
Visjon
Vår visjon er et likestilt og inkluderende samfunn, med rom for alle uavhengig av bakgrunn.
Table, Organism, Desk

Alle foto: Likestilling, Inkludering og Nettverk

Frivillighet er kjærlighet til medmennesker

Mestringsfølelsen og den økende selvtilliten man kunne se skrevet i ansiktene til brobyggerne for hver gang de lyktes med å selge et munnbind, og med å forklare på norsk hvem som hadde sydd dem og hva de gjorde der, er for Jamila Zia hele poenget. Hun er en av de frivillige som jobbet med prosjektet.


– Du lærer mye bare ved å møte så mange mennesker fra så ulike bakgrunner og kulturer. Det er hyggelig å bli kjent med dem, og fantastisk å se utviklingen deres. Når selvtilliten deres vokser, språket stadig blir bedre, og veien inn i samfunnet vårt blir kortere – da føler man at man er med på å utgjøre en liten forskjell.


Gjennom Brobyggerne får kvinner med minoritetsbakgrunn tilbud om kurs i ulike temaer, som helse, arbeidstrening og jobbsøking – i tillegg til at det er et hyggelig sted å møtes og bli kjent med andre.

Jamila tror også at frivillig arbeid, og kanskje særlig arbeidet hun har gjort gjennom Brobyggerne, har et større nedslagsfelt enn bare i livet hennes og livene til de hun hjelper direkte. Hun mener at ringvirkningene kan være store.


– Det er ikke bare det at det å hjelpe noen i seg selv er en god ting. Jeg tror folk har godt av å jobbe frivillig – min livskvalitet har i alle fall blitt bedre. Og når man jobber frivillig, sender man også et tydelig signal til alle som ser en om at man ønsker et inkluderende samfunn. For meg er frivillighet kjærlighet til medmennesker. Det er så enkelt.
Font

For Jamila er frivillighet kjærlighet til medmennesker. Når man jobber frivillig med Likestilling, integrering og nettverk, sender man også et tydelig signal til alle om at man ønsker et inkluderende samfunn.

Brobyggerne

Street fashion, Outerwear, Sky, Daytime, Building, Standing, Window, Tree, Jacket, Travel
Sports uniform, Outerwear, Microphone, Hat, Jersey, Jacket, Championship

Brobyggerne i Likestilling, Inkludering og Nettverk deler ut informasjon, råd og munnbind på Youngstorget i Oslo.

Brobyggerne sydde både munnbind hvor strikken hektes bak øret og hijabvennlige munnbind med strikk bak hodet.

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.