Utstillingen
Da de i middelalderen i England begynte å løse uenigheter ved hjelp av en klubbe, hadde de ingen anelse om hvor viktig møteklubba ville være for demokratiet i fremtiden. Fortsatt indikerer et klubbeslag at avgjørelsen er tatt.

Møteklubba

Human-Etisk Forbund

Furniture, Human, Chair, Community, Table

Alle foto: Human-Etisk Forbund

En finger for innlegg, to for kommentar

Tronds første møte med frivillige organisasjoner var i speideren. Han trivdes med å løpe rundt i skogen som de andre barna, men hos ham var det noe annet som festet seg enda dypere enn naturopplevelsene.


– Det som festet seg var hvor spennende jeg synes selve møtet var. Det å lære hva en dagsorden var, hvordan diskusjonene fungerte – én finger for innlegg, to for replikk, og sånne ting. Det var min første introduksjon til formelle møter. Og plutselig en dag satt jeg som møteleder og måtte håndheve noen av disse reglene selv, forteller han.
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, har et spesielt nært forhold til frivillighet. Han har vært engasjert i forskjellige organisasjoner siden han var barn, og lot seg tidlig fascinere av de grunnleggende prinsippene som frivillige organisasjoner er bygget på. Er det noen som kan fortelle oss om møteklubbas symbolikk og betydning, er det ham.

Møteklubba som symbol på frivillig samarbeid

Direkte demokrati og fellesskap:
Historien bak møteklubba
Møteklubber brukes i alt fra FN og det amerikanske senatet til norske grendehus.
De brukes blant annet til å markere at en avgjørelse er tatt, eller for å samle oppmerksomheten til de oppmøtte.

Møteklubbene har vært i bruk siden middelalderen, da man i England begynte å løse disputter ved hjelp av en klubbe – når lyden av et klubbeslag lød, var avgjørelsen tatt.

I dag er de også i utstrakt bruk i frivillige organisasjoner, og har blitt et tydelig symbol på demokratiske prosesser.

Human-Etisk Forbund

Stiftet:
1956

Medlemmer:
over 100 000 medlemmer, fordelt 120 lokal- og fylkeslag spredd over hele landet

Nettside:
human.no


Fakta

Redelige spilleregler

Utover i ungdomstiden var han aktiv i politiske organisasjoner – som leder for Europeisk ungdom i Lier, for eksempel, og i kommunestyret samme sted. Der er det ordførerklubba som styrer møtet, slik møteklubbene styrer diskusjoner hver eneste dag i utallige frivillige organisasjoner rundt om i landet.


– På sitt beste er møteklubba et symbol på det at mange mennesker kommer sammen og blir enige om noen felles beslutningner. Man aksepterer de beslutningene fordi spillereglene har vært redelige og ordentlige for alle. Du kan få viljen din, eller ikke, men du aksepterer utfallet fordi spillereglene er redelige.


Trond snakker oppglødd om funksjonen og symbolikken bak møteklubba, og det er helt tydelig at dette er en mann som brenner for samarbeid, for utvikling, og for velfungerende og redelige prosesser.


– Alle har fått komme til orde, alle har fått holde innlegg, alle har fått mene noe om de andres innlegg. Møtet har vært styrt gjennom klubba, som et symbol på konfliktløsning eller en måte å fatte felles beslutninger på. Man trenger ikke å bli enige heller, men man får fattet beslutninger som alle aksepterer, fordi alle respekterer prosessen, sier han.

Når møtet har vært styrt gjennom møteklubba, mener Trond at man aksepterer beslutningene fordi spillereglene har vært redelige – selv om du ikke nødvendigvis får viljen din.

– Møtet har vært styrt gjennom klubba, som et symbol på konfliktløsning eller en måte å fatte felles beslutninger på.

Trond Enger

Cake decorating supply, Baking cup, Food, Ingredient, Blue, Cuisine, Cupcake, Recipe

– Seremoniene, standpunktene og verdiene i Human-Etisk Forbund har oppstått fordi mennesker har kommet sammen og drøftet hva de skal være. Så dette er et livssynssamfunn som er fullt og helt demokratisk, og skapt gjennom frivillig arbeid i lokale lag, sier Trond.

En for alle, alle for en

I en frivillig organisasjon forvalter man noe sammen. Noe av det fineste med frivillige organisasjoner, mener Trond er måten man organiserer dem på – at det ikke er som i aksjeselskap, der den som eier mest bestemmer mest. I de frivillige organisasjonene har hvert medlem én stemme, uansett.


– Det er en utrolig verdi for Norge. Den kapasiteten vi har til å fatte beslutninger i stort og smått. For en beslutningskapasitet vi har: Tenk deg alle beslutningene som fattes rundt om i landet i alle disse foreningene, ved hjelp av møteklubbene. Fra patruljemøter i speideren til stortingsklubba på stortinget, sier Trond.


Møteklubbas tyngde

Også i Human-Etisk Forbund, der Trond er generalsekretær nå, står frivillighet i sentrum. Når møteklubba faller der, faller den på mange måter med ekstra tyngde.

Human-Etisk Forbund tar imot barn med navnefest, markerer overgangen til voksenlivet gjennom konfirmasjon, de har vigsler, holder gravferd, og er til stede med livsveiledning for studenter og i forsvaret, og de er tilstede på flere sykehus.


– Våre seremonier, våre standpunkt og våre verdier, har jo nettopp oppstått fordi at mennesker har kommet sammen og drøftet hva de skal være. Så dette er et livssynssamfunn som er fullt og helt demokratisk. Vi bygger på en humanistisk tradisjon og kulturarv. Men verdiene våre er også skapt gjennom frivillig arbeid i lokale lag, sier Trond.
– På sitt beste er møteklubba et symbol på det at mange mennesker kommer sammen og blir enige om noen felles beslutningner.

Font

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.