Utstillingen
Signalet om at noe skal skje. Start – stopp – samle. Alle vet hva trenerfløyta betyr. Fra å få oppmerksomheten fra ukonsentrerte femåringer som gjør ablegøyer eller kikker på en fugleflokk i stedet for å følge med på ballen, til å markere at de svette, fokuserte 16-åringene kan ta seg en pust i bakken.

Idrettsfrivillighet i Norge

Meny

Trenerfløyta

Sports uniform, Shorts, Shirt, Jersey, Handwriting

Alle foto: Privat

Ingenting er så stas som premieutdeling for stolte spillere etter kamp.

Organisering av treninger, kakebaking, kjøring til og fra. Frivilligheten stiller opp med hele 58 millioner dugnadstimer i norsk idrett hvert år. Rundt 700 000 personer gjør en innsats for at hjulene skal gå rundt i over 11 000 idrettslag rundt om i Norge.


Uten frivillig innsats stopper idretts-Norge.


Trenerfløyta har vært med Børre Sunde som fotballtrener i 16 år. Han kom inn i idrettsfrivilligheten da hans eldste av fire barn ville begynne å spille fotball som femåring. Børre hadde selv spilt håndball og fotball i mange år ved samme idrettsklubb, og synes det var naturlig å stille opp med sin egen tid.


Som så mange andre idrettsklubber i Norge er Nordstrand Idrettsforening klubbstyrt men foreldredrevet. Klubben setter rammebetingelsene, treningstid og sted, og så er det opp til foreldrene å drive lagene frem til en viss alder.

Signalet som samler barna

Nordstrand Idrettsforening
Idrettslag fra Nordstrand i Oslo

En av Norges eldste idrettsforeninger

Mest kjent for å drive med håndball, men har også aktiviteter innen fotball, allsport, orientering og triatlon.

Klubben har ca. 2000 aktive medlemmer i alderen 5–70 år fordelt på gruppene fotball, håndball, triathlon og allsport.

Visjon: Flest mulig – lengst mulig – best mulig
Idrettsfrivillighet i Norge
Dugnad og frivillig arbeid er bærebjelken i idrettslag rundt om i hele landet. Uten frivillig innsats stopper idretts-Norge.

Frivillige i norsk idrett utfører ca. 58 millioner dugnadstimer i året. Statistisk sentralbyrå oppgir verdien av dette arbeidet til hele 17,3 milliarder kroner.

Norsk idrett har rundt 700 000 personer som gjør en innsats for at hjulene skal gå rundt i over 11 000 idrettslag.

*tall fra Norges Idrettsforbund 2018

Fakta

– Da vi foreldre stod og så på hverandre og lurte på hvem som kunne være trener eller økonomiansvarlig, og jeg meldte meg som trener for den årgangen – hadde jeg aldri trodd at jeg skulle fortsette så lenge, sier Børre.– Jeg meldte meg fordi jeg synes det var en fin og meningsfull måte å fylle min egen fritid på. Jeg synes det er gøy å organisere og følge opp – og ikke minst bidra til at mine barn skal kunne ha noe bra å drive med på fritiden.


Mangfold, tilhørighet og idrettsglede

Det er spesielt tre ting som har vært viktige for at Børre har villet bidra som trener – å bidra til å skape rom for idrettsglede, stille opp for barna og gi dem et positivt sted å utvikle seg, og å bli kjent med lokalmiljøet og barnas venner.

1. Idrettsglede uansett nivå

– Det viktigste er å se at barna har det gøy og utvikler seg i idretten – og at de blir gitt muligheten til å bli så gode eller ikke gode som de vil. Noen har store ambisjoner, mens andre bare vil ha det gøy med venner på banen. Det er veldig fint å kunne bidra til at de kan finne glede i det nivået de er på.

2. Et sterkt lokalmiljø

– Å trene fotballaget har gitt meg en mulighet til å bli kjent med vennene til barna og få et innblikk i hvem barna er utenfor hjemmet – både hvordan de kommuniserer med venner og hvordan de har det utenfor husets fire vegger, sier Børre.

– I tillegg er det fint å bli kjent med de andre barnas foreldre. Det bygger et sterkt kontaktnettverk av folk i nærmiljøet, som vi både har fått glede av i forbindelse med fotballen og ellers.

3. Muliggjøre mangfold

– Kubbene gjør en kjempeinnsats for lokalmiljøet, og hvis vi som foreldre ikke stiller opp, blir det ikke noe idrettstilbud som er tilgjengelig for alle. Da hadde vi bare hatt lukkede elitemiljøer for de som har råd til å betale for profesjonelle trenere – og en hel haug av unger som ikke hadde fått mulighet til å drive med idrett. Når vi stiller opp frivillig, bidrar vi til mangfold i miljøet.


Sports uniform, Active shorts, Ball game, Jersey, Player

Tenåringene har ulike mål og ambisjoner, men idrettsgleden har de til felles.

– Selv om en voksen kar med trenerfløyte ikke er den store helten til trettenåringene, tror jeg at de skjønner at den rollen som jeg og andre foreldre har hatt er viktig for miljøet de har vokst opp i når de blir større. At de kan se tilbake på tiden i fotballen og idretten som positiv fordi de har blitt fulgt opp og blitt sett av voksne gjennom oppveksten, håper Børre.


– Selv om de store heltene ofte er de betalte trenerne til førstelaget fra tenårene og oppover – og fattern som går rundt og flytter på kjegler og blåser i fløyta bare er en fyr som alltid er der.

Underforstått bygger vi holdninger når vi stiller opp for barna våre og lokalsamfunnet, slik at de kan se verdien i hva det gir når de blir litt større.


– Barna skjønner at det er viktig at det er noen som engasjerer seg, og jeg håper det gjør at de selv kan ha lyst til å stille opp når de blir voksne. Hele grunnmuren til norsk idrett er frivillighet – enten det er dugnad, å være trener, holde på med økonomi eller sponsing, eller å kjøre ungene til og fra. Ingenting hadde skjedd hvis det ikke hadde vært frivillige, mener Børre.


– Selv om man begynner som trener med personlige og egoistiske motiver, at mitt eget barn skal ha det bra og få dette tilbudet, så ser man raskt at det også er viktig for laget, lokalmiljøet og det sosiale miljøet blant ungene. Og om vi ser utenfra er jeg bare en bitte liten brikke i en stor klubb – som igjen er en bitte liten brikke i norsk idrett. Men det er summen av alle de små brikkene som gjør at idretten går rundt.


Uansett hva du gjør og kan stille opp med av tid, så hjelper det.Sports uniform, Active shorts, Footwear, Shoe, Tree, Player, Jersey, Soccer

Ingenting er så stas som premieutdeling for stolte spillere etter kamp.

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.