Utstillingen

Mestringsglede og skating. Og bordtennis. Og basket og frisbeegolf. Og mye mer. Her kan du prøve og feile – og reise deg igjen.

Skate-boardet

Tjøme Skateklubb

Sky, Tree

Alle foto: Human-Etisk Forbund

Mestringsglede

Skateparken på Tjøme vokser i et tempo som tidvis utfordrer rimelighetens grenser. Parallelt med at parken bygges ut, tiltrekker klubbens inkluderende og åpenhjertige kultur seg hele tiden nye medlemmer. Viktigst av alt: Mangfoldet øker, og miljøet rundt klubben blir rikere. Tjøme Skateklubb er nemlig ikke bare for skatere – det er en klubb for alle.


– Vi har en helt unik skatepark på nesten 2000 kvadratmeter, med ramper bygget etter «hoppbakkeprinsippet». Det vil si tripp-trapp-ramper med høyder på alt fra en halvmeter og opp til fire meter, slik at du kan avansere i vanskelighetsgrad etter hvert som du blir flinkere. Her kan verdensstjernene skate side om side med de som tester hjulene sine for første gang, og alle kan ha det like gøy.


Det sier Carl Benny Håkegård – kasserer, ildsjel og klubbutvikler i Tjøme Skateklubb. Han ble medlem i 2011, mens klubben fortsatt «bare» var en skateklubb. For ham er klubben de har utviklet og alt de har fått til sammen mer enn motivasjon nok til å fortsette. En skatepark breddfull av iver, glede og innbitte forsøk gir i tillegg frivilligheten mening på et dypere plan. Meningen er heller aldri langt unna: Det prøves og feiles overalt; det prøves igjen og feiles på nytt, og rett som det er, er det noen sin tur til å klare det til slutt.


– Det å se at man lykkes betyr veldig mye. Tanken på hva vi har bygget, organisert og utviklet gir meg  energi til å jobbe for å få til enda mer. Men det som faktisk får meg til å drive med dette dag ut og dag inn, er å se mestringsgleden i ansiktsuttrykkene her ute. Det er helt spesielt og helt utrolig givende.


Bare det å bygge og vedlikeholde en skatepark ytterst i Ytre Oslofjord ville vært utfordrende nok for de fleste skateklubber. Så er det også en underdrivelse å kalle Tjøme Skateklubb for «bare» en skateklubb.

Der verdensstjerner skater side om side med lokal ungdom


Direkte demokrati og fellesskap:
Historien bak møteklubba
Møteklubber brukes i alt fra FN og det amerikanske senatet til norske grendehus.
De brukes blant annet til å markere at en avgjørelse er tatt, eller for å samle oppmerksomheten til de oppmøtte.

Møteklubbene har vært i bruk siden middelalderen, da man i England begynte å løse disputter ved hjelp av en klubbe – når lyden av et klubbeslag lød, var avgjørelsen tatt.

I dag er de også i utstrakt bruk i frivillige organisasjoner, og har blitt et tydelig symbol på demokratiske prosesser.

Tjøme Skateklubb

Stiftet:
2010

Nettside:
tjomeskateklubb.wordpress.com

Fakta

Støttehjul

Skateparken har blitt et populært tilholdssted, også for folk som ikke har de fjerneste ønsker om å sette utfor en rampe. I tillegg til å være en lekegrind for proffer og X Games-stjerner, er parken stedet for innflyttere som vil bli kjent med folk i nærområdet; for dem som ikke finner seg helt til rette noe annet sted; for dem som ikke liker fotball, for store og små som vil tilbringe tid sammen. For Tjøme Skateklubb er det viktig at parken er et sted der alle kan føle seg hjemme.

Med utgangspunkt i denne ideen, har klubben utvidet aktivitetstilbudet i parken med alt fra frisbeegolf- og basketbaner til slakkliner og bordtennisbord. Bredden i aktivitetstilbudet gjør skateparken til et sted der alle kan gjøre noe de synes er gøy – nesten uavhengig av hva de synes er gøy.


– Skatemiljøet er veldig inkluderende. Folk heier på hverandre og er flinke til å ta imot nye mennesker. Vi ser at det er et viktig sted for de som faller litt utenfor på andre arenaer. De som kanskje ikke finner seg til rette på fotballaget eller håndballaget, men som likefullt har energi de må få utløp for. Det er også tydelig at mange som ikke finner seg til rette på skolen har funnet sin arena for mestring her, forteller Håkegård.– Tjøme Skateklubb er i alle fall verdens rareste skateklubb. Vi driver ikke bare med skating. Vi tenker at dette skal være et sted for alle – og for hele familien. Her kan folk samles for å gjøre forskjellige ting på tvers av interesser, med eller uten hjul.

Outdoor recreation, Sky, Cloud, Grass, Leisure
Sky, Tree

– Møtet har vært styrt gjennom klubba, som et symbol på konfliktløsning eller en måte å fatte felles beslutninger på.

Trond Enger

Cake decorating supply, Baking cup, Food, Ingredient, Blue, Cuisine, Cupcake, Recipe

– Seremoniene, standpunktene og verdiene i Human-Etisk Forbund har oppstått fordi mennesker har kommet sammen og drøftet hva de skal være. Så dette er et livssynssamfunn som er fullt og helt demokratisk, og skapt gjennom frivillig arbeid i lokale lag, sier Trond.

Skateboardet

På Tjøme Skateklubb samles folk fra alle verdenshjørner og samfunnslag. Både fordi det går gjetord om rampene på Tjøme – som skal være blant de beste som er å oppdrive – og fordi det er lett å ha det gøy og føle seg hjemme her.


– Uten frivilligheten hadde vi ikke fått til noe av dette. Alt er tuftet på frivillig innsats – fra drift og vedlikehold til arrangementer og tilstedeværelse i parken. Det samme gjelder byggingen av kultur- og aktivitetshus og mange av rampene. Vi blir stadig flere voksne og har mange ressurser innad i klubben: blant annet egen elektriker, egen murer, en rørlegger og flere snekkere. Forholdene ligger med andre ord til rette for at vi skal kunne få til mye selv.


– Skateparken har med årene blitt mye mer enn en skatepark. Den er en samlingsplass der alle kan møtes, uavhengig av bakgrunn og interesser. Den er et trygt sted der det er rom for å prøve og feile. Selv om vi ikke bare skater hos oss, er skateboardet et naturlig symbol for oss og klubben vår. Det symboliserer selvfølgelig skating, men også lek, utfoldelse og mestring, avslutter Håkegård.Når møtet har vært styrt gjennom møteklubba, mener Trond at man aksepterer beslutningene fordi spillereglene har vært redelige – selv om du ikke nødvendigvis får viljen din.

Urban design, Public space, Sky, Cloud, Tree, Leisure

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.