Utstillingen

Fortidsminneforeningen

Meny

Hvem kan formidle kulturhistorien vår, om alle historiske bygninger går tapt? Siden 1844 har frivillige i Fortidsminneforeningen sørget for å bevare kulturminnene våre – gjennom vedlikehold av bygninger og tradisjoner.

Stavkirke- modellen

– Alle bygninger forteller en historie og er et uttrykk for den tiden de ble bygget i. Men hvem skal fortelle den historien om byggene går tapt, spør Anne Aarvig Falster i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

Fortidsminneforeningen har siden 1844 jobbet for å bevare Norges kulturminner og spre bevissthet om verdien av dem. Den oppgaven er like viktig og aktuell i dag.
Fortidsminneforeningen passer på Norges kulturminner:

Historier og tradisjoner verdt å verne

Historien om Fortidsminneforeningen er både historien om Norge – og en historie om aktivisme, frivillighet og engasjement for å bevare vår kulturarv.


– Alle bygninger forteller en historie og er et uttrykk for den tiden den ble bygget i. Men hvem skal fortelle historien dersom byggene går tapt? Anne Aarvig Falster jobber i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus som holder til i en løkkegård fra 1600-tallet: Vøienvolden på Sagene i Oslo. Her engasjerer frivillige medlemmer seg i alt fra store årlige publikumsarrangementer til hagegruppen som skal tilbakeføre det historiske hageanlegget.


I foreningens tidlige år var arbeidet med å spre bevissthet om kulturminnene og deres verdi kanskje like viktig som å finne og vedlikeholde dem. Slik bidro Fortidsminneforeningen til å bygge nasjonal stolthet i perioden rett etter at Norge ble selvstendig.


Slik Asbjørnsen og Moe reiste rundt og samlet folkeminner, reiste de første medlemmene av Fortidsminneforeningen rundt for å finne og dokumentere verneverdige bygninger. Den første eiendommen de fikk, i 1846, var Tautra klosterruin. I dag eier og ivaretar foreningen 45 historiske eiendommer over hele landet, de fleste av dem åpne for publikum.


LUB
- Landsforeningen uventet barnedød støtter og hjelper de som har mistet et lite barn. De tilbyr sorgstøtte og fellesskap med andre etterlatte og er et viktig supplement til hjelpeapparatet.

- Forskning og forebygging står sentralt.

- LUB samarbeider kontinuerlig med forskninigsmiljøet, bevilger penger gjennom sitt eget forskningsfond, og ikke minst bidrar de til å spre informasjon om relevant forskning.

Fortidsminneforeningen

Stiftet:
1844

Nettside:
fortidsminneforeningen.no

Fakta

En kulturarv å være stolt av
– en livsviktig forskningsformidler

Babybodyen  

Interior design, Wood
Natural landscape, Cloud, Water, Sky, Plant, Building, Cemetery, Lake, Grass, Tree
Cloud, Sky, Building, House, Grass, Cemetery, Plant, Highland, Tree, Grave
Cloud, Sky, Building, House, Grass, Cemetery, Plant, Highland, Tree, Grave

Frivillighet er alt fra aktivisme til modellbygging

Fortidsminneforeningen eier i dag den største samlingen av eiendommer fra middelalderen – blant annet åtte stavkirker og elleve middelalderbygninger. Selve juvelen er Urnes stavkirke i Luster i Sogn, som er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Det er også den som stilles ut på Frivillighetens museum. Her ser du riktignok en modell av stavkirken, bygget av en av foreningens 7600 medlemmer.


Arne Borgen, et mangeårig medlem, har laget denne modell av hvordan Urnes stavkirke kunne ha sett ut da den ble bygget. Det ligger åpenbart mye arbeid bak den, så den symboliserer både selve bygningsarven, den frivillige innsatsen og alt det som er bevart takket være den.


Den frivillige innsatsen har vært helt avgjørende for foreningen, særlig i begynnelsen da det ikke fantes noe offentlig kulturvern. At mange av våre stavkirker i det hele tatt er bevart er ganske fantastisk, for de ble sett på som barbariske byggverk, upraktiske og for små til å samle menigheten.


I dag bidrar frivillige til vedlikehold og drift av eiendommene gjennom dugnadsarbeid, og de står på barrikadene i forskjellige vernesaker rundt om i landet. Slik skaper de oppmerksomhet rundt viktigheten av bygningsarven vår. De jobber sammen om å bevare det unike i nærområdet, samtidig som de skaper et sosialt og levende miljø rundt historiske bygg og kulturmiljøer.


– Fortidsminneforeningen er tuftet på frivillighet. Hvis vi ikke hadde hatt frivillige i Norge, tror jeg det er veldig mange kulturminner som hadde forfalt. Landet vårt hadde hatt så mange færre farger, mindre særpreg, og kunne vært historieløst. Det er det veldig meningsfullt å være med på å bevare, avslutter Anne Aarvig Falster.– Arne Borgen, et av våre medlemmer, har laget en modell av hvordan Urnes stavkirke kunne ha sett ut da den ble bygget. Det ligger åpenbart mye arbeid bak den, så den symboliserer både selve bygningsarven, den frivillige innsatsen og alt det som er bevart takket være den, sier Ljosåk Ross.


Den frivillige innsatsen har vært helt avgjørende for foreningen, særlig i begynnelsen da det ikke fantes noe offentlig kulturvern. At mange av våre stavkirker i det hele tatt er bevart er ganske fantastisk, for de ble sett på som barbariske byggverk, upraktiske og for små til å samle menigheten.


I dag tar de frivillige vare på eiendommene, og i tillegg står de på barrikadene i forskjellige vernesaker rundt om i landet for å skape oppmerksomhet. De jobber sammen om å bevare det unike i nærområdet – og det unike med Norgeshistorien – samtidig som de skaper et sosialt og levende miljø rundt de historiske byggene.


Den daglige driften er det lokallagene og fylkesavdelingene som står for, forteller Ljosåk Ross. Det er et lokallag eller en fylkesavdeling knyttet opp mot hver enkelt eiendom. De frivillige står for det daglige arbeidet med alt fra vedlikehold til omvisning og kurs i bygningsvern.


– Fortidsminneforeningen er tuftet på frivillighet. Hvis vi ikke hadde hatt frivillige i Norge, tror jeg det er veldig mange kulturminner som hadde forfalt. Landet vårt hadde hatt så mange færre farger, mindre særpreg, og kunne vært historieløst. Det er det veldig meningsfullt å være med på å bevare, avslutter Anne Aarvig Falster.
Natural landscape, Cloud, Water, Sky, Plant, Building, Cemetery, Lake, Grass, Tree

Urnesportalen er blant landets mest ikoniske eksempler på treskjærerkunst, og er en av de viktigste årsakene til at Urnes stavkirke fikk plass på UNESCOs verdensarvliste.

Frivillighetens museum © 2022
Frivillighetens museum

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.